Jo chize bhot sach hote hai

Kuch chiz bohot real hoti hai jaise DERICK ka “BLACK PUG” se “GORILLA” banna ye chize aise lagte hai ki vo vohi janwaar hai. Haa me aur Yusuf to insaan hi par hamare saat ek selmon bhoo bhi rehta hai.