Тешка Кражба во Ѓевгелија

Снимени се две лица во Ѓевгелија како крадат ..

Видео…

МВР врши истрага по Две лица од Ѓевгелија кои се снимени на видеото…