Кражба во Ѓевгелија!!!

Снимени се две лица во Ѓевгелија како крадат ..
Видео…

МВР врши истрага по Две лица од Ѓевгелија кои се снимени на видеото…