Ukizam nova vjera

Ukizam je nova vjera koji su izmislili fanovi Une Kablar poznatije kao UkiQ. U toj vjeri oni se njoj klanjaju i mole joj se kao da im je bog. Dokažimo da je ukizam jači od barbizma. Nemogu nas pobjedit. Zajedno smo jači. Ujedinimo se da nas bude što više. Sve što treba da uradite da bi se pridružili ukizmu jeste da spalite ikonu da se klonite pred uninom slikom i da objavite na tik tok.