Nova vjera barbizam

Dokažimo da je barbizam jaci od ukizma. Nemogu nas pobjediti. Zajedno smo jači. Pridružite se barbizmu😈.Vanzemuljci misle da je ukizam jači od barbizma dokažimo da nije. Molimo se barbi sa peškirom na glavi ona je naša kraljica dokažimo to. Ako hoćete da se pridružite barbizmu morate spaliti ikonu i snimiti video postaviti na tik tok.