Cojkenizam 😱

Cojkenizam je vera u koju veruju deca/kidare tj.”aljkkavuše”koje prate tiktokera cojke.Kao što oni kažu da je cojke za njih Bog. 😱 I njihov Kralj.U Cojkenizam veruju deca od 7 do 9 godina.

😱