अब सबै स्कुल हरु बन्द हुने

कोरोनाले गर्दा आब सबै स्कुल कलेजहर बन्द गरेदै छ । नेपालमा कोरोना को संख्या बढिरहेको हुनाले अब १ हप्ताको लागि नेपाल को सबै स्कुल र कलेज हरु बन्द हुँदै छ ।