Una i serge

Una i sergej poznati srpski youtuberi i tik toker koji su popularni Una je ubijena a sergej upucan u glavu i u bolnici je na sreΔ‡u. Policija je samo naΕ‘la krv a ostali tragovi su ukradeni i policija pita sve prisutne smrti.😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭