လီေဆာင္းဦးႏွင္တူတယ္ အေျပာခံေနရေသာ.Januelle Win

တစ္ခ်ိန္က နာမည္ႀကီးေခတ္စားခဲ့ေသာ ကိုးရီးယားဇတ္လမ္းတြဲမွ လီေဆာင္းဦးႏႈတ္ခမ္းေလးက ျမန္မာျပည္ကJanauelle Win ႏႉတ္ခမ္းေလးကို ပံုတူ ႐ိုက္ယူ၍ ခြဲစိပ္ျပဳျပင္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုးရီးယားတြင္ သတင္းပ်ံနံလ်ွက္႐ွိ