မ ကိုလွမ်းလို့ တစ်ညလုံးမအိပ်ဘူးဆိုတဲ့ Tripple

တော်
တော်
လွမ်း
နေ
ပြီ
🤧🤧🤧🤒🤒🤒